Svenstrup - 3 kort


Øverste billede. Huset til højre er vist det som i dag er en tøjbutik. Nederste er Vadstedvej 190 på højre side.
[Ikke postsendt. Foto Kirkegaard, Hammel]


Svenstrup Skole. Billedet er taget fra havesiden.
[Ikke postsendt. Søren Fregerslevs Boghandel, Hammel]


Huset i forgrunden skulle være huset på hjørnet af Vadstedvej og Hedehusvej.
[Postsendt 4/12 1916. Søren Fregerslevs Boghandel, Hammel]


De 2 øverste billeder er Anbækgaard. Nederst til venstre er købmanden i Svenstrup. Nederst til højre er købmandsforretningen i Anbæk.
[Postsendt 2-7-1903. Fot. Kirkegaard, Hammel J.J.N. 4329 Aarhus Kunsthandel]