Skjød - 2 kort


[Ikke postsendt. Peter Alstrups Kunstforlag, København, Eneret 3508]


[Postsendt 19-6-1911. P. Petersen, Skovvej, Aarhus J N 4288]